Avantazhi më i madh që kanë këto grila janë kasetat e vogla. Në varësi të zgjedhjeve individuale, sistemi i grilës mund të pajiset me guida tradicionale, kabllo estetik të cilat shërbejnë për mbajtjen e ngarkesës. Sistemi LOCK, është sistem opsional dhe funskoinon vetëm për komandim të motorizuar.

  • Dimensionet e kutisë së montimit janë në gjërësi 76mm dhe 81mm në lartësi.
  • Dimensionet maksimale të grilës shkojnë në gjërësi 2.6m dhe në lartësi 2.6m.
  • Copa screen metalik dhe b
  • Sistem vet-mbajtës.
  • Komandim manual ose i moto

Elementët:

  • Kaseta e përbërë nga profile alumini është e dizenjuar posaçërisht që të montohet në sipërfaqe të ndryshme: në tavane të sheshta ose të pjerrëta.
  • Motori ofron automatizim të plotë të klimës në ambjent, qetësi, komandim të dyfishtë, pult wireless.
  • Kombinimi perfekt ndërmjet materialit të PVC-së dhe poliesterit, e bëjnë këtë cope të lehtë në mirëmbajtje dhe në pastri Copat janë rezistente ndaj motit të keq si dhe ndaj rrezatimit UV.
  • Guida anësore: pavarësisht nevojave dhe karakteristikave që ka instalimi, mund të përdoren kabllo çeliku inoks, udhëzues G31 dhe G80, duke na lejuar në këtë mënyre një errësirë totale.
  • Sistemi Lock, falë sistemit lock (kyç) ky sistem është i përshtashëm edhe në erëra të stuhishme, në të cilën përmasa e copes është zgjeruar dhe bën kyçje automatike dhe në pjesën më të ulët.