Falë formës unike, ky sistem nëpërmjet fletëve ka aftësinë të puthitet në mënyrë perfekte. Komandimi i mire i fletëve bën që të krijohet një kontroll shumë i mire i diellëzimit në çdo moment të ditës, gjë që sjell komfort dhe rehati në ambjentet tuaja.

  • Fletët në formë Z krijojnë hije në mënyrë perfekte.
  • Drejtim elektrik ose manual.
  • Gjëresia maksimale arrin në 4.5m ndërsa lartësia maksimale 4.5m ose gjërësi 3.2 dhe lartësi 5m.

Elementët:

  • Kaseta është e përbëra nga shtresa alumini 1.2 ose 2mm të holla. Në varësi të konfigurimevë të ndryshme, ky sistem është i përshtatshëm për çdo zgjidhje.
  • Motori ofron: automatizim të plotë të klimës në ambjent, është silencioz, me komandim të dyfishtë, me pult wireless.
  • Fletët e aluminit janë 0.42mm të holla dhe 92.5mm të gjëra, këto fletë kanë aftësi të puthiten komplet me njëra tjetrën. Në këtë sistem, në momentin që grila është e mbyllur qetësia është e garantuar.
  • Guidat anësore janë të përbëra prej alumini.
  • Elementët tekstil karakterizohen nga rezistenca e lartë në shtypje dhe tërheqje, janë termikisht të mbrojtur dhe rezistent ndaj rrezatimit UV apo agjentët e tjerë atmosferikë.